Co to jest Grafika wektorowa? Definicja

Pod pojęciem tym kryje się rodzaj grafiki, który polega na zapisaniu obrazu w formie figur geometrycznych wypełnianych kolorami, będących rezultatem zastosowania odpowiednich wzorów matematycznych. Obiekty geometryczne, zwane też „prymitywami”, to krzywe, elipsy lub okręgi. Ten model powstawania obrazów umożliwia ich skalowanie oraz zmianę rozmiaru bez obawy o utratę jakości. Warto zaznaczyć, że w zdjęciach wektorowych nie chodzi o wierne oddanie realizmu fotografii, ale stworzenie skalowalnych rysunków. Dlatego zdjęcia te cechują się zazwyczaj małą ilością szczegółów.

Zastosowanie grafiki wektorowej
Wektory znajdują szerokie zastosowanie nie tylko w pracy twórców internetowych. Występują bowiem wszędzie tam, gdzie opisuje się trójwymiarowe obrazy, czyli np. w geometrii. Są dostępne m.in. w grach wideo i komputerowych, animacjach czy opisach czcionek na komputerze. Za pomocą ilustracji wektorowych zostały wykonane loga najpopularniejszych marek, np. firmy Puma. Tworzenie logotypów to zresztą proces, w którym niewykorzystanie wektorowej grafiki wydaje się praktycznie niemożliwe. Dzięki niej bowiem logo marki pozostanie zawsze tak samo wyraźne i ostre zarówno na dużym billboardzie albo reklamie wielkoformatowej, jak i na niewielkiej wizytówce. Ponadto skalowalność ilustracji sprawia, że logotyp firmowy zachowuje swą wyrazistość i ostrość krawędzi, niezależnie od rozmiaru znaku.

Metodą wektorową są też tworzone znaki drogowe, herby miast oraz artystyczne elementy niektórych komiksów. Dzięki niej drukowanie wzorów (na papierze oraz innych materiałach czy dzianinach) jest łatwiejsze i przynosi najlepsze efekty. Forma ta jest także wykorzystywana do opracowywania planów i map przez architektów, geodetów czy osoby zajmujące się turystyką.

Grafika wektorowa – zalety i wady
Zastosowanie grafiki wektorowej wiąże się z wieloma korzyściami. Najważniejszą jest z pewnością dobra skalowalność obrazu. Ilustracje wykonane tą metodą są bezstratne, co oznacza, że zarówno ich powiększanie, jak i zmniejszanie odbywa się bez strat szczegółów oraz jakości. Ponadto rysunki wektorowe można swobodnie edytować, wykorzystując punkty na krzywych.

W ilustracjach wektorowych można z łatwością zmieniać parametry oraz transferować je w razie potrzeby do bitmapy. Obrazy wykonane tym sposobem pozwalają na opisywanie przestrzeni trójwymiarowo, co szczególnie ułatwia pracę osób działających w terenie. Charakteryzują się ponadto prostotą opisu oraz najczęściej małą wagą.

Rysunki wektorowe mają pewne wady, chociaż jest ich niewiele. Wspomnieć tutaj należy o dużej złożoności pamięciowej w przypadku obrazów służących sporządzeniu obrazów fotorealistycznych, a także o niezbyt dobrym odwzorowywaniu przejść tonalnych. Poza tym niekiedy konwersja do rysunków rastrowych nie jest zalecana ze względu na nieopłacalność obliczeniową konwersji.

Pomimo tych drobnych wad wektory cechują się wysoką użytecznością, co sprawia, że warto zapoznać się z ilustracjami wektorowymi dostępnymi w sieci lub z programami do ich tworzenia.

Programy do tworzenia grafiki wektorowej

Ilustracje wektorowe można kreować, korzystając z profesjonalnych programów do obróbki graficznej, takich jak Adobe Illustrator, Corel Draw czy Affinity Designer. W internecie można ponadto znaleźć również bezpłatne edytory, np. Inkscape.