Co to jest Lead? Definicja

W kontekście druku, szczególnie w publikacjach prasowych lub redakcyjnych, “lead” (lub “lede”) odnosi się do początkowego akapitu artykułu, który ma za zadanie zainteresować czytelnika i zapewnić mu podstawowe informacje na temat treści, która będzie dalej omawiana. Lead jest zwykle krótki, treściwy i skupia się na najważniejszych punktach, które mają przyciągnąć uwagę czytelnika i zachęcić go do dalszego czytania.

Lead często zawiera kluczowe informacje dotyczące tematu artykułu, odpowiedzi na pytania: “co?”, “kto?”, “kiedy?” i “dlaczego?”, a także może zawierać element zaskoczenia, ciekawostkę lub niezwykłą opinię, która wywoła zainteresowanie czytelnika. Jest to rodzaj wstępu do artykułu, który ma za zadanie przyciągnąć uwagę czytelnika od razu i zachęcić go do kontynuowania czytania.

W niektórych przypadkach “lead” może również odnosić się do osoby odpowiedzialnej za kierowanie, planowanie lub zarządzanie pracą w redakcji lub działach wydawniczych publikacji. Jednakże, w kontekście publikacji i redakcji, “lead” najczęściej odnosi się do początkowego akapitu artykułu.

Lead w kontekście druku:

“Lead” (czasem także zapisywane jako “lede”) jest kluczowym elementem artykułu prasowego lub redakcyjnego, który pełni rolę wstępu i ma za zadanie zainteresować czytelnika, dostarczyć mu najważniejsze informacje na temat tematu artykułu oraz zachęcić go do dalszego czytania. Jest to krótki, treściwy akapit, który przedstawia istotę artykułu, zawiera najważniejsze punkty i odpowiedzi na pytania: co, kto, kiedy, gdzie, dlaczego oraz jak.

Lead jest kluczowym narzędziem w przyciąganiu uwagi czytelników wśród wielu innych artykułów lub treści, które mogą być dostępne w publikacji. Dobrze napisany lead potrafi wciągnąć czytelnika od razu i sprawić, że będzie chciał dowiedzieć się więcej, dlatego jest to istotny element każdego artykułu prasowego czy redakcyjnego.

Lead, znany także jako “lede”, to kluczowy element artykułu prasowego lub redakcyjnego. Oto kilka dodatkowych informacji na temat tej części artykułu:

  • Krótkość i treściwość: Lead powinien być krótki i zwięzły, zazwyczaj składający się z jednego lub dwóch zdań. Jego celem jest dostarczenie podstawowych informacji na temat tematu artykułu w sposób, który będzie atrakcyjny i zainteresuje czytelnika.
  • Zachęta do dalszego czytania: Lead ma za zadanie zainteresować czytelnika i sprawić, że będzie chciał poznać więcej szczegółów na temat omawianego zagadnienia. Powinien zawierać kluczowe punkty artykułu, aby czytelnik mógł szybko zrozumieć o czym będzie dalsza część tekstu.
  • Wykorzystanie haka narracyjnego: Często lead wykorzystuje tzw. “hak narracyjny” lub “hook”, czyli element zaskoczenia, ciekawostkę lub pytanie, które przyciąga uwagę czytelnika i zachęca go do kontynuowania czytania. Może to być niezwykła informacja, anegdota, cytat lub fakt, który wyróżnia artykuł spośród innych.
  • Kluczowe pytania: Lead powinien odpowiedzieć na kluczowe pytania: co, kto, kiedy, gdzie, dlaczego oraz jak. Zapewnia to czytelnikowi podstawowe informacje na temat tematu artykułu i pomaga mu zrozumieć, o czym będzie dalsza część tekstu.
  • Zgodność z tonem artykułu: Lead powinien być spójny z tonem i stylem całego artykułu. Jeśli artykuł jest poważny, lead powinien być odpowiednio poważny. Natomiast jeśli artykuł jest bardziej luzacki lub humorystyczny, lead może być również w tym tonie.
  • Edycja i poprawa: Lead jest często edytowany i poprawiany, aby upewnić się, że jest jak najbardziej skuteczny w przyciąganiu uwagi czytelnika. Redaktorzy mogą przeanalizować i dostosować lead, aby był jak najbardziej atrakcyjny i zrozumiały dla odbiorcy.

W skrócie, lead jest kluczowym narzędziem w przyciąganiu uwagi czytelników i zachęcaniu ich do dalszego czytania artykułu. Dlatego warto poświęcić czas na jego staranne przygotowanie i dopracowanie.