Co to jest Clipping mask? Definicja

Dokładnie tak, “clipping mask” (maska przycinająca) to technika wykorzystywana w programach graficznych, takich jak Adobe Photoshop czy Adobe Illustrator, która umożliwia ograniczenie widoczności jednej warstwy obiektów do kształtu innego obiektu, nazywanego “maską”. Ta technika jest użyteczna w różnych przypadkach, na przykład do ukrywania części obrazu lub grafiki zgodnie z określonym kształtem, tworzenia ciekawych efektów i kompozycji, czy też do tworzenia tekstów z efektem wycinania.

Ogólnie proces tworzenia “clipping mask” wygląda następująco:

  1. Utworzenie obiektu, który będzie działał jako maska: Może to być kształt, tekst czy rysunek.
  2. Umieszczenie obiektu, który chcemy przyciąć: Ten obiekt będzie ograniczany do kształtu maski.
  3. Stworzenie clipping mask: W programie graficznym należy umieścić warstwę obiektu, którą chcemy przyciąć, powyżej warstwy z maską. Następnie należy zastosować opcję “Clipping Mask” (Maska przycinająca), która powoduje ograniczenie widoczności obiektu do kształtu maski.

 

W Adobe Photoshop proces tworzenia clipping mask jest nieco inny niż w Adobe Illustratorze, ale ogólna idea jest taka sama. W Photoshopie można utworzyć clipping mask poprzez zastosowanie warstwy wycięcia (Clipping Mask Layer) lub poprzez wybór opcji “Create Clipping Mask” z menu warstw.

W Adobe Illustrator, proces tworzenia clipping mask jest bardziej zbliżony do tego opisanego powyżej. Można utworzyć clipping mask poprzez zastosowanie opcji “Make Clipping Mask” lub “Release Clipping Mask” z menu obiektów.

Dzięki stosowaniu clipping mask można osiągnąć wiele ciekawych efektów i technik graficznych, co czyni ją bardzo przydatną w narzędzie w projektowaniu grafiki.