Co to jest Bitmapa? Definicja

Bitmapa to rodzaj formatu pliku używanego do przechowywania obrazów cyfrowych. Termin bitmapa pochodzi od koncepcji programowania komputerowego mapy bitów, w której każdy bit odpowiada pikselowi w obrazie. Pliki bitmapowe są zazwyczaj większe niż pliki w innych formatach, ponieważ zawierają tak wiele szczegółów; są one czasami nazywane również obrazami rastrowymi. Większość bitmap jest zależna od urządzenia, co oznacza, że mogą być wyświetlane tylko na tym typie urządzenia, dla którego zostały stworzone; istnieją jednak również bitmapy niezależne od urządzenia (DIB), które mogą być wyświetlane na każdym typie urządzenia wyjściowego.

Bitmapy są powszechnie stosowane w projektowaniu stron internetowych oraz w drukowaniu dokumentów biznesowych, takich jak broszury i ulotki.