Co to jest BMP? Definicja

Rozszerzenie pliku BMP jest powszechnie używane w przypadku plików bitmapowych – standardowego, nieskompresowanego formatu grafiki z mapami bitowymi używanego w systemie Windows (a także OS / 2). Pliki * .BMP przechowują grafikę w formacie zwanym mapą bitową niezależną od urządzenia (DIB). Obrazy bitmapowe, zwane również obrazami rastrowymi, używają siatki (bitmapy lub rastra) małych kwadratów zwanych pikselami do reprezentowania obrazów. Każdy piksel ma przypisane określone położenie i wartość koloru.

Również wersje Award BIOS mają możliwość wyświetlania logo startowego na pełnym ekranie zamiast zwykłego ekranu POST. Samo logo jest osadzone w obrazie BIOS-u i chociaż jego nazwa pliku ma rozszerzenie .BMP, nie jest to plik BMP – to uproszczony format nawiązujący do AWBM.