Co to jest prepress? Definicja

techniczne przygotowanie publikacji do druku; przygotowanie materiałów i poligrafia

Wszystko zaczyna się od złożenia zamówienia przez klienta. Współpracuje z konsultantem w celu ustalenia szczegółów dotyczących formatu, rodzaju papieru, sposobu druku i liczby egzemplarzy. Czynniki te determinują koszt druku książki. Dodatkowo zamawiający i wykonawca ustalają najlepszą technologię druku. Profesjonalne drukarnie oferują klientom szerokie możliwości w tym zakresie. Jeśli chodzi o osobiste działania związane z przygotowaniem do druku, obejmują one:

  • wprowadzenie tekstu do komputera,
  • opracowanie elementów graficznych,
  • projekt stron,
  • stworzenie makiety,
  • konwersacja pliku do formatu PostScript,
  • wydruk próbny,
  • wprowadzenie odpowiednich zmian.