Co to jest Osadzona czcionka? Definicja

Osadzona czcionka (ang. embedded font) odnosi się do czcionki, która została dołączona do pliku dokumentu w taki sposób, że może być wyświetlana i drukowana nawet wtedy, gdy nie jest dostępna na urządzeniu, na którym jest odtwarzany dokument.

Typy oryginałów:

W przypadku dokumentów PDF, osadzanie czcionek jest powszechną praktyką, szczególnie gdy dokument zawiera niestandardowe czcionki, które mogą nie być dostępne na komputerze czy urządzeniu, na którym jest wyświetlany dokument. Osadzanie czcionek pozwala zachować spójność typograficzną i formatowanie tekstu, nawet gdy odbiorca nie ma zainstalowanych tych samych czcionek co autor dokumentu.

W celu osadzenia czcionki w dokumencie PDF, autor może użyć narzędzi do edycji PDF lub programów do składu tekstu, które umożliwiają wybór opcji osadzania czcionek podczas zapisywania dokumentu. Osadzanie czcionek może zwiększyć rozmiar pliku PDF, ale zapewnia spójność wyglądu tekstu w różnych środowiskach odtwarzania i drukowania.

Jak osadzić czcionke w pliku graficznym?

Osadzenie czcionki w pliku graficznym jest procesem nieco inny niż w przypadku dokumentów PDF. W przypadku plików graficznych, takich jak pliki JPEG, PNG czy TIFF, czcionki nie są osadzane w samym pliku obrazu, ponieważ pliki te przechowują jedynie informacje dotyczące pikseli obrazu, a nie tekstu.

Jednak istnieje sposób na osadzenie czcionki w pliku graficznym poprzez umieszczenie tekstu jako części obrazu. Możesz wygenerować obraz zawierający tekst za pomocą programu graficznego, takiego jak Adobe Photoshop, Illustrator, GIMP lub Inkscape, a następnie zachować ten obraz w formacie, który zapisuje warstwy (np. PSD w przypadku Photoshopa lub SVG w przypadku Inkscape). W ten sposób tekst zostanie uwzględniony jako część obrazu i będzie wyświetlany tak, jak został stworzony, nawet jeśli czcionka nie jest dostępna na urządzeniu odbiorcy.

Ważne jest jednak pamiętanie, że osadzenie tekstu jako obrazu ogranicza edytowalność tekstu. Jeśli chcesz zachować możliwość edycji tekstu w przyszłości, zaleca się zachowanie oryginalnego dokumentu w formacie, który obsługuje osadzanie czcionek, takiego jak PDF. Jeśli jednak konieczne jest utrzymanie wyglądu tekstu dokładnie takiego, jakiego chcesz, możesz zastosować opisany powyżej proces.