Co to jest Gęstość optyczna? Definicja

Gęstość optyczna – pojęcie niejednoznaczne, cecha materiałów, związana z rodzajem ich oddziaływania z promieniowaniem elektromagnetycznym, głównie z zakresu widzialnego, w tym:

  • zmianą prędkości światła (w ośrodkach o większej gęstości optycznej prędkość światła jest mniejsza)
  • absorpcją kwantów o określonej wielkości (zob. spektrofotometria).

Gęstość optyczna (OD) to miara ilości światła pochłoniętego przez materiał, taki jak klisza fotograficzna lub próbka w spektrofotometrze. Pomiar ten jest powszechnie stosowany w elektronice, chemii i biologii.

Pomiar gęstości optycznej za pomocą densytometru

Istnieją różne poziomy kontroli barwy używane podczas procesu druku. Podczas gdy porównania wizualne mogą być wykorzystane do zapewnienia podstawowej oceny dopasowania barw, to mogą być one bardzo subiektywne, a tym samym niezbyt dokładne lub powtarzalne. Korzystanie z densytometru może zapewnić operatorowi maszyny drukującej ilościową informację zwrotną. Może to obejmować pomiary gęstości apli, przyrost punktu, trapping i inne. Są one znane jako mechaniczne właściwości drukowania. Oznacza to, że mierzymy zmiany w wyniku zmian na maszynie drukującej. Na przykład zmiana gęstości optycznej farby może być bezpośrednim wynikiem zmiany grubości lub objętości warstwy farby. Zmiana przyrostu punktu może być wynikiem zmiany docisku przy drukowaniu. Trapping jest miarą tego, jak dobrze farba przenosi się na podłoże z nałożoną poprzednio warstwą farby. Monitorowanie wszystkich tych mechanicznych cech drukowania jest dobrą podstawą do kontroli procesu i szczególnie ważne dla spójnego odtwarzania obrazów i grafik.

Czym jest pomiar gęstości optycznej?

Po pierwsze, ważne jest, aby zrozumieć, że gęstość optyczna nie jest barwą. Gęstość reprezentuje tylko jasną lub ciemną barwę, ale nie daje informacji, czy barwa jest prawidłowa. Na przykład, jeśli farba jest zanieczyszczona, a barwa się zmieniła, nadal można osiągnąć prawidłową wartość gęstości, ale barwa będzie wyglądała inaczej. Jeśli chcesz potwierdzić, że barwa jest poprawna, na przykład aby pasowała do określonej wartości L*a*b *, musisz użyć spektrofotometru.

Z jaką gęstością optyczną drukować?

Żadna norma nie określa optymalnej gęstości optycznej farby. Zalecenia dotyczą między innymi takich parametrów jak współrzędne barw w przestrzeni Lab dla barw pierwszo- (CMYK) i drugorzędowych (RGB) oraz przyrost punktów rastrowych.

Jednym z najlepszych wyznaczników prawidłowego nasycenia (ilości nadawanej farby) jest kontrast względny mierzony na polu 75% lub 80%. Wartość tą należy wyznaczyć doświadczalnie dla konkretnego układu podłoże-farba-maszyna.

Wraz ze wzrostem ilości nadawanej farby wzrasta kontrast względny. Wzrost ten uzyskuje w pewnym momencie maksimum, a przy dalszym zwiększaniu ilości farby parametr ten ulega obniżeniu. Gęstość optyczna odpowiadająca maksymalnemu kontrastowi względnemu wyznacza optymalną ilość nadawania farby.

W technice offsetowej arkuszowej, przykładowe (obserwowane najczęściej) wielkości gęstości optycznych głównych, przy drukowaniu sekwencją K-C-M-Y i pomiarze densytometrem zgodnym z normą DIN 16 536 NB z filtrem polaryzacyjnym.

Papier powlekany błyszczący:

Czarna: 1,80 ± 0,07
Cyan: 1,55 ± 0,06
Magenta: 1,55 ± 0,06
Żółta: 1,40 ± 0,06

Papier powlekany matowy:

Czarna: 1,45 ± 0,06
Cyan: 1,35 ± 0,05
Magenta: 1,35 ± 0,05
Żółta: 1,20 ± 0,05

Papier niepowlekany:

Czarna: 1,10 ± 0,04
Cyan: 1,05 ± 0,04
Magenta: 1,05 ± 0,04
Żółta: 0,95 ± 0,04