Co to jest Employer branding? Definicja

Employer branding po polsku to po prostu „budowanie marki pracodawcy”. Są to wszystkie działania firmy, które mają na celu przekonanie pracowników i kandydatów, że jest to atrakcyjne środowisko pracy, w którym będą się rozwijać i z którego wartościami mogą się utożsamiać. Employer branding ma prowadzić do tego, że firma będzie postrzegana jako „pracodawca z wyboru”.

Upraszczając, można powiedzieć, że employer branding to rodzaj reklamowania pracodawcy.

Jest to jednak termin dosyć młody. Określenia „employer brand” jako pierwsi użyli w swoim artykule “The Employer Brand” Simon Barrow i Tim Ambler w 1996 roku. Jednak prekursorem wdrażania employer brandingu była firma McKinsey (początek XXI wieku).

Rodzaje i przykłady employer brandingu

Działania związane z budowaniem marki pracodawcy dzielimy na dwa podstawowe rodzaje.

Employer branding wewnętrzny — jest skierowany do obecnych pracowników firmy. W tym przypadku chodzi przede wszystkim o stworzenie przyjaznego środowiska pracy i możliwości rozwoju, a co za tym idzie ograniczenie zjawiska odpływu pracowników (szczególnie w krótkim czasie po zatrudnieniu).

Przykłady employer brandingu wewnętrznego:

 • świadczenia dodatkowe i benefity pracownicze (np. prywatna opieka medyczna, karta MultiSport, lunche firmowe, Wczasy pod Gruszą)
 • imprezy i wyjazdy integracyjne
 • szkolenia, warsztaty, programy rozwojowe
 • rozwinięta komunikacja wewnętrzna (informowanie o wydarzeniach, np. poprzez mailingi)
 • system bonusów i nagród
 • konkursy i prezenty (np. z okazji świąt)
 • system wewnętrznej rekrutacji
 • rozwinięty proces onboardingu pozwalający szybko i skutecznie wdrożyć nowych pracowników
 • dbanie o work-life balance pracowników

Employer branding zewnętrzny — jest skierowany do kandydatów. Ten rodzaj EB pozwala zbudować wizerunek firmy atrakcyjnej i przyjaznej dla potencjalnych pracowników.

Przykłady employer brandingu wewnętrznego:

 • uczestnictwo w targach pracy i konferencjach
 • współpraca z biurami karier uczelni
 • aktywne prowadzenie profili firmowych w mediach społecznościowych
 • przemyślana promocja firmy w ofertach pracy
 • profesjonalnie przygotowane strony „O firmie”, “Kariera” itp. w serwisie internetowym firmy
 • oferowanie wysokiej jakości produktów i usług, które stanowią wizytówkę firmy

Bardzo ważnym momentem z perspektywy employer brandingu jest rozmowa kwalifikacyjna. Pracodawca musi mieć świadomość, że w jej trakcie nie tylko ocenia kandydata, ale jest również oceniany przez potencjalnego pracownika. Dlatego tak ważne jest, aby rozmowa rekrutacyjna była profesjonalna i pozostawiła dobre wrażenie — u obu stron.

Skuteczny employer branding przede wszystkim ułatwia rekrutację najlepszych kandydatów, a także ich zatrzymanie. Z badań wynika, że aż 84% pracowników rozważyłoby przejście do firmy, która ma lepszą reputację niż ich obecny pracodawca.

Na jakie główne korzyści wynikające z EB wskazują sami pracodawcy? Zgodnie z raportem HRM Institute, są to przede wszystkim:

 • spójna komunikacja
 • lepsze dopasowanie kandydatów do kultury organizacyjnej
 • łatwość przyciągania talentów
 • większe zaangażowanie pracowników
 • uznanie firmy za idealnego pracodawcę (wysoka pozycja rankingowa)
 • zmniejszenie rotacji pracowników
 • obniżenie kosztów związanych z rekrutacją.

Profesjonalny employer branding i pozytywny wizerunek firmy wpływa również na inne aspekty rozwoju przedsiębiorstwa. Może np. ułatwiać nawiązywanie relacji biznesowych (stabilny zespół i rzetelność są postrzegane jako atut), a także pozyskiwanie nowych klientów (zadowolenie pracowników przekłada się na jakość oferowanych usług i produktów).