Co to jest Format netto? Definicja

Format netto, to wymiary gotowego produktu; ulotki, plakatu, książki, borszury … W parametrach technicznych możemy spotkać dwa określenia formatu – format netto i format brutto. A spady, z matematycznego punktu widzenia, to różnica pomiędzy tymi formatami.

Pod pojęciem wyrobu gotowego rozumie się wyrób po obcięciu spadów, co jest jedną z ostatnich czynności w introligatorni (np. po wykonaniu oprawy, o ile okładka jest tej samej wielkości co wkład). Format netto to inaczej mówiąc wymiary kolumny. Jeżeli okładka jest większa od “środka”, to format netto oznacza wielkość owego środka, czyli w praktyce pojedynczej strony (przy założeniu, że wszystkie strony są tej samej wielkości). W przypadku oprawy klejonej, do formatu netto zalicza się również część papieru zasłoniętą przez klej. Nie zalicza się jednak grubości kleju wystającego poza obrys bloku kart.

format netto

Po wydrukowaniu, a w przypadku książek lub broszur, po złożeniu i oprawieniu arkuszy drukarski, publikacja ma większe rozmiary niż założone w projecie. Na marginesach papieru widoczne są punktury koloru i formatu, spady oraz czasami paski kontrolne do pomiarów barwy. Dlatego ostatnią czynnością w procesie produkcji poligraficznej jest przycinanie wydrukowanej publikacji zgodnie z punkturami formatu czyli do formatu netto. Każdy projekt zawiera różne elementy graficzne (teksty, zdjęcia, grafiki, tło), które są oddalone od linii cięcia. Ale również w prawie każdym projekcie, są elementy, które stykają się z krawędzią kartki. Nazywa się je elementami na spad. Żeby pomiędzy takim elementem, a brzegiem papieru po przycięciu do formatu netto, nie występowały prześwity białego papieru, elementy takie w fazie projektu, muszą być większe niż format netto lub po prostu muszą wystawać poza linię cięcia. I to co wystaje poza linię cięcia nazywa się SPADEM (bo ten obszar “spadnie” po obcięciu ). Spady wyciąga się poza format na 3 do 5 mm. Dodając spady do formatu netto otrzymujemy format brutto – chociaż to proste! Po co format brutto? Czasami przygotowując np. zdjęcie do jakiegoś projektu, możemy przygotowywać je od razu w takim formacie, żeby później nie trzeba było zmieniać kadru, dorabiać fragmentów zdjęcia, czy przeskalowywać.

Rysunek powyżej pokazuje jak prawidłowo powinien wyglądać plik przeznaczony do druku. Obowiązkowe są tylko punktury formatu. Pozostałe elementy leżące poza formatem netto są wymagane tylko w specyficznych okolicznościach. Żółta ramka oznaczająca format netto jest umieszczona w celach informacyjnych – w prawdziwym pliku nie może być widoczna. Klikając na rysunek zobaczycie plik pdf w formacie A6.

Czym różni się format brutto od formatu netto?

O formacie brutto mówimy, gdy mamy na myśli arkusz papieru przed przycięciem do wybranego przez klient rozmiaru. Mówiąc prościej jest to powierzchnia wydruku o określonej w zamówieniu wielkości wraz ze spadami, paserami drukarskimi, znacznikami cięcia i falcowania oraz z przestrzenią do przytrzymywania arkusza przed maszynę drukarską, które po zakończeniu drukowania zostaną odcięte. Format netto to natomiast arkusz papieru po obcięciu do rozmiaru zadanego w zamówieniu. Jest to po prostu gotowy, finalny produkt, który trafia do klienta z introligatorni. Nie ma na nim znaczników, spadów i przestrzeni do przytrzymywania przez łapki maszyny.