Co to jest spad? Definicja

Spadem drukarskim określany jest zadrukowany obszar (najczęściej wąski pasek) arkusza, który zostaje odcięty w trakcie procesów wykończenia wydrukowanych materiałów w introligatorni.

W projektach w których tło jest inne niż białe (czyli jest zadrukowane dowolnym kolorem lub są to elementy grafiki) i dochodzi do krawędzi projektu, zastosowanie w takim projekcie spadów jest koniecznością. Powodem jest pewna niedokładność urządzeń introligatorskich, takich jak gilotyny i krajarki oraz tego, że materiały są przeważnie cię te z tzw. stosu przez co między poszczególnymi arkuszami występują mikroprzesunięcia. Rozwiązaniem tego problemu jest stosowanie spadu. Wszystkie drukowane elementy dochodzące do marginesu dokumentu muszą zostać rozszerzone, tak, aby wychodziły od 2 do 5 mm poza brzegi dokumentu w formacie netto (rozmiaru końcowego, który jest zamawiany w drukarni) w zależności od specyfikacji podawanej przez poszczególną drukarnię.

Spady to z punktu widzenia przygotowania materiałów do druku, jeden z podstawowych elementów, a zarazem jeden z najczęściej, jak nie najczęściej pomijanych elementów w plikach dostarczanych do druku. Zaplanowane na początku nie stanową w zasadzie żadnego problemu na etapie projektowania. Natomiast ich brak w drukarni w większości przypadków uniemożliwia poprawny druk i jest powodem do odrzucenia plików na etapie weryfikacji.

Marginesy bezpieczeństwa
Marginesem bezpieczeństwa nazywa się pole między krawędzią zewnętrzną formatu netto (formatu docelowego), a częścią wewnętrzną projektu. To pole zazwyczaj ma od 3 do 5 mm. Wszystkie ważne elementy projektu nie powinny wychodzić poza pole bezpieczne projektu. Wszystkie elementy znajdujące się na marginesie bezpieczeństwa, w trakcie obróbki introligatorskiej mogą zostać obcięte, co jest spowodowane pewną niedokładnością gilotyn i krajarek oraz specyfikacji cięcia ze stosu.

Stosowanie bezpiecznej odległości od krawędzi projektu ma duże znaczenie również w trakcie procesów wykończeniowych i nie stosowanie ich przysparza dużo problemów w introligatorni.