Co to jest DPI? Definicja

DPI to wartość stosowana głównie w fotografii oraz grafice. Pozwala na określenie jakości obrazu. Jednak na potrzeby druku konieczne jest przeliczenie wartości DPI na PPI, co można zrobić automatycznie lub za pomocą kilku działań matematycznych.

DPI. Co to oznacza?
DPI (ang. Dots Per Inch) to miara rozdzielczości określająca ilość kropek (lub też plam/punktów) przypadającą na jeden cal. DPI stosuje się zazwyczaj w branży drukarskiej. Im większa liczba punktów, tym obraz jest wyższej jakości. Większa liczba punktów wpływa na ich wielkość, a im są mniejsze, tym jest ich więcej, a więc obraz jest bardziej wyraźny i szczegółowy.
DPI może być mylona z PPI (ilością pikseli na jeden cal). Za pomocą tej miary można określić rozdzielczość danego obrazu. Jednak DPI nie zawiera informacji dotyczących wymiarów zdjęcia, lecz określa gęstość rozłożenia punktów na obszarze jednego cala.

Oto kilka szczegółów dotyczących DPI:

  • Rozdzielczość obrazu: DPI określa ilość pikseli, które zostaną umieszczone na jednym calu powierzchni obrazu. Im większa wartość DPI, tym więcej pikseli jest zawartych w jednym calu, co oznacza większą szczegółowość i gęstość obrazu.
  • Jakość wydruku: W druku, wyższa wartość DPI zwykle przekłada się na lepszą jakość wydruku. Drukarki mogą uzyskiwać różne wartości DPI w zależności od ich specyfikacji. Druk wysokiej jakości, na przykład w przypadku fotografii, zazwyczaj wymaga wyższych wartości DPI, aby uzyskać ostre, szczegółowe obrazy.
  • Rozdzielczość ekranu: W przypadku ekranów komputerowych, tabletów i smartfonów, DPI odnosi się do gęstości pikseli na ekranie. Wyższa wartość DPI oznacza, że piksele są bliżej siebie, co pozwala na wyświetlanie bardziej szczegółowych obrazów i tekstu.
  • Skalowanie obrazu: Wartość DPI ma również wpływ na sposób, w jaki obrazy są skalowane. Przy zwiększaniu rozmiaru obrazu w programach graficznych, wyższa wartość DPI pozwala na zachowanie większej ilości szczegółów, co przekłada się na lepszą jakość przy powiększaniu obrazu.
  • Pliki obrazów cyfrowych: W przypadku plików obrazów cyfrowych, wartość DPI może być zapisana w metadanych pliku, ale sama wartość DPI nie ma wpływu na samą jakość obrazu wyświetlanego na ekranie. W przypadku druku, wartość DPI jest uwzględniana podczas procesu drukowania, a wyższe wartości DPI zazwyczaj przekładają się na lepszą jakość wydruku.

Jak przeliczyć DPI na piksele?

DPI nie można przeliczać na piksele w bezpośredni sposób. Możliwe jest określenie bardzo zbliżonej wartości, która wymaga prostych obliczeń matematycznych.
Wartość wyrażoną w centymetrach należy podzielić przez 2,54 (dlatego, że 1 cal = 2,54 cm). Następnie uzyskuje się szerokość bądź wysokość w calach. Później konieczne będzie pomnożenie otrzymanej wartości przez DPI. Wówczas można otrzymać przybliżony obraz w pikselach, zarówno dotyczący wysokości, jak i szerokości. Działania te można zobrazować ogólnym wzorem:
szerokość w centymetrach/2,54 × DPI ~ szerokość w pikselach
wysokość w centymetrach/2,54 × DPI ~ wysokość w pikselach

Zastosowanie DPI w praktyce
DPI to wielkość stosowana zazwyczaj przez profesjonalnych fotografów oraz grafików komputerowych. Za pomocą programów graficznych określają oni poziom DPI, dzięki czemu uzyskane zdjęcia są dokładniejsze.
Rozdzielczość DPI znajduje jednak zastosowanie nie tylko w fotografii. Miara DPI stosowana jest także w szeroko pojętym gamingu, co pozwala na określenie jakości obrazu w danej grze wpływającej na szybkość oraz komfort gry. Miarę tę stosuje się również w branży komputerowej, m.in. do określenia poziomu czułości myszy. Jaka będzie najlepsza myszka gamingowa? Im większa wartość DPI, tym mysz komputerowa jest dokładniejsza. Za pomocą DPI można określać także czułość touchpadu w laptopach.

  1. Drukowanie: W druku, wartość DPI jest kluczowa dla jakości wydruku. Drukarki są w stanie wydrukować różne wartości DPI, a wybór odpowiedniego DPI zależy od rodzaju druku oraz oczekiwanej jakości. Na przykład, dla druku wysokiej jakości, takiego jak książki lub czasopisma, zazwyczaj wybiera się wyższe wartości DPI, np. 300 DPI lub więcej, aby uzyskać ostre, szczegółowe obrazy.
  2. Projektowanie graficzne: W projektowaniu graficznym, wartość DPI ma znaczenie przy tworzeniu i manipulowaniu obrazami cyfrowymi. Praca z obrazami o wysokim DPI jest ważna szczególnie w przypadku projektów, które mają być drukowane, takich jak plakaty, ulotki, banery, czy opakowania.
  3. Przygotowanie zdjęć do publikacji online: W przypadku zdjęć, które mają być publikowane online, często stosuje się niższe wartości DPI niż w przypadku druku. W przypadku obrazów wyświetlanych na ekranach komputerów, tabletów czy smartfonów, typowe wartości DPI wynoszą od 72 do 96 DPI.
  4. Skanowanie: Podczas skanowania dokumentów lub obrazów, wartość DPI decyduje o jakości zeskanowanego materiału. Wyższe wartości DPI pozwalają na dokładniejsze odtworzenie oryginalnego obrazu lub tekstu, jednak generują większe pliki.
  5. Projektowanie stron internetowych: W projektowaniu stron internetowych, wartość DPI rzadko jest używana, ponieważ ostateczna jakość obrazu zależy od rozdzielczości ekranu urządzenia, na którym jest wyświetlany. W takim przypadku ważniejsze jest stosowanie odpowiednich rozmiarów obrazów i optymalizacja ich dla różnych urządzeń.