Co to jest Apla – definicja

Apla – w poligrafii: płaszczyzna w całości zadrukowana jednym kolorem, nierastrowana (bez punktów rastrowych). Efektem jest jednolita powierzchnia druku. W sztukach plastycznych: część rysunku (kreskowego) lub część obrazu (półtonowego) pokryta jednolitym – najczęściej ciemnym – kolorem. Tak rozumiana może być np. tłem plakatu lub okładki.

W obu przypadkach termin może oznaczać płaszczyznę zapełnioną dowolnym kolorem, zazwyczaj ma się jednak na myśli kolory ciemne, w tym czarny. Może oznaczać także pokrycie płaszczyzny farba pełną (bez półtonów), w odróżnieniu od pokrycia częściowego. Jasne tło lub niepełne pokrycie płaszczyzny określa się raczej terminem tinta. Uwaga ta odnosi się w większym stopniu do sztuk plastycznych, niż do poligrafii i DTP, w której terminu “apla” używa się szerzej, termin “tinta” występuje zaś rzadko; w poligrafii termin nie odnosi się do jasności farby drukowej, ale do jej ilości.

Płaszczyzny zadrukowane jednolicie jasną lub ciemną farbą szczególnie często występują w druku gazet i czasopism, w których służą jako podkład pod ilustracje lub tekst. Ich funkcją jest ożywienie kolumny lub wyróżnienie graficzne jakiegoś elementu. Pojęcie odnosi się często także do reprodukcji oryginałów fotografii, rysunków itp. – oznacza wtedy płaszczyznę o jednolitej barwie na oryginale, diapozytywie, odbitce lub formie drukowanej. Aple stosuje się często także w reklamie i w wydawnictwach promocyjnych.

Gdzie stosujemy aplę?

Apla znajduje zastosowanie zarówno w poligrafii, jak i w sztukach plastycznych. Oto kilka konkretnych przykładów jej zastosowania:

1. Poligrafia:

  • Tło plakatów: W przypadku plakatów, szczególnie tych o dużych rozmiarach, apla może być stosowana jako jednolite tło, na którym umieszcza się tekst i grafikę.
  • Okładki książek: Apla może być wykorzystywana jako jednolita powierzchnia tła lub jako element graficzny na okładkach książek, zwłaszcza w przypadku minimalistycznego designu.
  • Foldery i broszury: W projektowaniu foldery i broszury, apla może być używana do stworzenia jednolitego tła dla tekstu i grafiki, co zapewnia czytelność i estetykę.

2. Sztuki plastyczne:

  •  Obrazy: Apla może być stosowana w malarstwie jako element kompozycji, na przykład jako jednolite tło dla innych elementów obrazu lub jako samodzielny obszar kolorystyczny.
  •  Rysunki: W rysunkach kreskowych, apla może być używana do podkreślenia kontrastu lub jako tło dla innych elementów rysunku.
  • Ilustracje: W ilustracjach, szczególnie tych wykonanych tradycyjnymi technikami (np. tusz, akwarela), apla może służyć jako jednolite tło dla kompozycji.

W obu przypadkach, apla jest wykorzystywana w celu uzyskania jednolitej powierzchni kolorystycznej bez stosowania rastrowania, co może być przydatne do wyróżnienia pewnych elementów kompozycji lub uzyskania określonego efektu estetycznego. Jej stosowanie może zależeć od potrzeb projektowych oraz intencji artystycznych lub komunikacyjnych.