Co to jest Sitodruk? Definicja

Sitodruk to najpopularniejsza z metod nadruków na koszulkach, bluzach, torbach i wielu innych produktach tekstylnych. Wydruk jest wyjątkowo trwały, pozwalający odwzorować bardzo dokładnie kolory, które są bardzo żywa i nietracące z czasem swojego nasycenia. Wydruk jest wykonywany bezpośrednio na materiale, co pozwala na dotarcie farby w głębsze struktury materiału, a to wpływa na trwałość samego nadruku.

Wydruk jest wykonywany poprzez przetłaczanie farby na podłoże przy użyciu wcześniej przegotowanego szablonu, nazywanego matrycą czy też sitem. W metodzie sitodruku każdy kolor drukowany jest oddzielnie i do każdego koloru musi być wykonana oddzielna matryca. 2.sitodruk z bitmapy, drukowany w rastrze Co przy większej ilości kolorów użytych w projekcie podnosi koszty samego przygotowania do druku. Koszty te rozkładają się na całkowitą ilość wykonywanych nadruków, więc im większy nakład, tym jednostkowy koszt nadruk będą niższy, a przy małych nakładach czasami może stanowić główny koszt druku. Przygotowanie matrycy polega na wcześniejszym wykonaniu kliszy drukarskiej, a następnie metodą naświetlania, jak w tradycyjnej fotografii, przeniesienia wzoru z kliszy na siatkę pokrytą światłoczułą emulsją. Koszt nadruku sitodrukiem jest uzależniony od ilości kolorów zawartych w projekcie nadruku, ponieważ każdy kolor druku wymaga oddzielnej matrycy. Do sitodruku na odzieży używamy głównie farb plastizolowych, dających charakterystyczny efekt elastycznego gumowego nadruku o żywych kolorach i zachowaniu dobrego krycia. Jest to bardzo trwała metoda, przy odpowiednim użytkowaniu niezmieniająca kolorów

Do wykonania sitodruku można zastosować zarówno pliki graficzne wektorowe, jak i bitmapowe. Jednak najlepszym formatem dającym możliwość odwzorowania pełnych kolorów projektu jest grafika wektorowa, czasami nazywana grafiką w krzywych, czyli w formatach programu Ilustrator – ai. albo programu Corel Draw – cdr. Z jednym zastrzeżeniem: musi być to plik dobrej jakości, nie wystarczy zaimportować grafikę bitmapową do powyższych programów, ponieważ nie czyni to automatycznie grafiki wektorowej.