Co to jest znak wodny? Definicja

Oznaczanie znakiem wodnym to proces nakładania logo lub fragmentu tekstu na dokument lub obraz. Z punktu widzenia ochrony praw autorskich i marketingu dzieł cyfrowych to bardzo ważna czynność.

Przyjrzyjmy się kilku powodom, dla których oznaczanie obrazów lub dokumentów znakiem wodnym jest ważne. Dowiedz się, jak stworzyć znak wodny, który będzie skuteczny w pracy.

Chociaż w dzisiejszych czasach proces oznaczania znakiem wodnym jest w większości cyfrowy, samo określenie powstało kilka wieków temu. Kiedyś znak wodny był widoczny tylko wtedy, gdy kartka papieru była podświetlona lub mokra, a proces nakładania znaku wodnego przeprowadzany był na mokrym papierze – stąd określenie “znak wodny”.

Do czego służy znak wodny?

Jest kilka powodów, dla warto oznaczać dokumenty lub obrazy znakiem wodnym. Z jednej strony znak wodny pomaga chronić prawa autorskie i gwarantuje, że Twoja praca nie może być ponownie użyta lub zmieniona bez Twojej zgody. Oznacza to, że inni mogą przeglądać Twoje prace przed ich zakupem, ale nie ma przy tym ryzyka kradzieży.

Z drugiej zaś strony znak wodny może być wykorzystany jako element strategii brandingowej marki. Podobnie jak malarz podpisuje swoje dzieła, cyfrowe znaki wodne są sposobem na wyeksponowanie nazwy Twojego nazwiska i zwiększenie świadomości marki, co z kolei sprawia, że za każdym razem, gdy Twoja praca jest udostępniana (na przykład na Instagramie), Twoje nazwisko lub nazwa marki również przekazywane są dalej.

W innych przypadkach cyfrowy znak wodny może pełnić funkcję pieczęci sugerującej status dokumentu przy użyciu terminów takich jak “VOID”, “COPY” lub “SAMPLE”. Dzięki temu ważne dokumenty zawsze będą traktowane z należytą starannością, co pozwoli Ci w uporządkowaniu swojej pracy – od początku do końca.