Co to jest Postscript? Definicja

PostScript to język opisu strony używany w przemyśle poligraficznym do opisu zawartości strony, która ma zostać wydrukowana. Został opracowany przez firmę Adobe Systems i jest szeroko stosowany w druku cyfrowym, druku offsetowym, druku wielkoformatowym oraz w tworzeniu materiałów graficznych dla różnych mediów.

Główne cechy języka PostScript to:

  • Opis wektorowy: PostScript opisuje zawartość strony w formie wektorowej, co oznacza, że obrazy i kształty są definiowane jako kolekcje punktów, linii i krzywych, a nie jako siatki pikseli. Dzięki temu obrazy mogą być skalowane bez utraty jakości.
  • Niezależność od urządzenia: PostScript jest niezależny od urządzenia, co oznacza, że ten sam plik PostScriptowy może być używany do wydruku na różnych drukarkach i urządzeniach wyjściowych bez konieczności modyfikacji.
  • Wysoka jakość wydruku: Dzięki możliwości opisu zawartości strony z dużą dokładnością, PostScript umożliwia uzyskanie wysokiej jakości wydruków, szczególnie przy użyciu urządzeń wydrukowych wspierających zaawansowane funkcje PostScript.
  • Wsparcie dla efektów graficznych: PostScript obsługuje zaawansowane efekty graficzne, takie jak gradienty, przejścia kolorów, przezroczystość i mieszanie kolorów, co pozwala na tworzenie bardziej dynamicznych i atrakcyjnych projektów graficznych.
  • Programowalność: PostScript jest pełnoprawnym językiem programowania, co oznacza, że użytkownicy mogą tworzyć skrypty i procedury, które automatyzują procesy tworzenia i edycji dokumentów.

PostScript jest szeroko stosowany w przemyśle poligraficznym i graficznym, a pliki PostScriptowe są powszechnie używane do wymiany danych między różnymi aplikacjami i systemami wydruku.