Co to jest Piktogram? Definicja

Piktogram to graficzny symbol lub ikona, który reprezentuje określony obiekt, czynność, kategorię lub pojęcie. Charakteryzuje go prostota formy i jasność przekazu, dzięki czemu jest łatwo rozpoznawalny i zrozumiały dla użytkowników. Piktogramy są powszechnie używane w różnych dziedzinach, w tym w:

  • Komunikacji i informacji: Piktogramy są stosowane w znakach drogowych, oznakowaniu budynków i obiektów publicznych, instrukcjach obsługi, mapach, schematach, czy tablicach informacyjnych.
  • Projektowaniu interakcji użytkowników (UI): W interfejsach użytkownika piktogramy służą do oznaczania funkcji, przycisków, ikon akcji, czy też elementów nawigacyjnych, ułatwiając użytkownikom korzystanie z aplikacji czy stron internetowych.
  • Projektowaniu graficznym i reklamie: Piktogramy są wykorzystywane w projektach graficznych, logo, identyfikacji wizualnej, materiałach reklamowych, plakatach, ulotkach, itp.
  • Edukacji i systemach znakowania: Piktogramy są używane w systemach znakowania informacji w placówkach edukacyjnych, muzeach, galeriach sztuki, czy też w systemach identyfikacji wizualnej dla firm i instytucji.

Charakterystyczne cechy piktogramów to:

  • Prostota: Piktogramy są minimalistyczne i skupiają się na podstawowych kształtach i symbolach, co ułatwia ich szybkie rozpoznanie.
  • Uniwersalność: Dobrze zaprojektowany piktogram jest zrozumiały dla osób z różnych kultur, języków i grup wiekowych, co czyni go uniwersalnym środkiem komunikacji wizualnej.
  • Skalowalność: Piktogramy powinny być skalowalne, czyli zachowywać czytelność i jakość wizualną bez względu na rozmiar, w jakim są wykorzystywane.
  • Zwięzłość: Piktogramy powinny przekazywać treść za pomocą jak najmniejszej liczby elementów graficznych, co ułatwia szybkie i klarowne przyswajanie informacji przez odbiorców.