Co to jest Nagłówek? Definicja

Nagłówek to element tekstu lub grafiki umieszczony na górze strony dokumentu, artykułu, raportu, strony internetowej lub innego medium komunikacyjnego. Funkcją nagłówka jest zazwyczaj identyfikacja lub wyróżnienie określonej sekcji lub treści oraz przyciągnięcie uwagi czytelnika.

W zależności od kontekstu i medium, nagłówek może pełnić różne funkcje:

Tytuł artykułu lub nagłówka: Nagłówek często zawiera główny tytuł artykułu, który podsumowuje jego temat lub treść. Jest to często najbardziej widoczna część tekstu na stronie, która ma przyciągnąć uwagę czytelników i zachęcić ich do dalszego czytania.
Nagłówek sekcji: W dłuższych dokumentach, takich jak raporty, książki czy artykuły, nagłówki mogą być używane do oznaczenia różnych sekcji lub rozdziałów, pomagając czytelnikom w nawigacji po treści.
Nagłówek strony internetowej: Na stronach internetowych nagłówki są często wykorzystywane do zaznaczenia ważnych sekcji lub informacji, takich jak nagłówki artykułów, menu nawigacyjne, tytuły sekcji, itp.
Logo i nazwa marki: W niektórych przypadkach nagłówek może również zawierać logo lub nazwę marki, co pomaga w identyfikacji źródła treści i budowaniu rozpoznawalności marki.

W każdym z tych przypadków nagłówek powinien być czytelny, zwięzły i przyciągający uwagę, aby skutecznie spełniać swoje funkcje w komunikacji z odbiorcami. Nagłówki mogą być formatowane różnymi czcionkami, kolorami, rozmiarami lub stylami, w zależności od projektu i preferencji projektanta.