Co to jest mora? Definicja

Znany jako “moiré”. Moiré to efekt wzorów, który pojawia się, gdy dwa zestawy równoległych linii lub wzorów nachodzą na siebie podczas drukowania. Może to spowodować powstawanie nowych wzorów lub efektów niepożądanych, takich jak regularne punkty, plamy lub linie, które nie były obecne w oryginalnym obrazie.

Ten efekt jest szczególnie widoczny w przypadku drukowania materiałów, które zawierają duże powtarzające się wzory lub linie, takie jak kratki, siatki, wzory w tle itp. Występowanie moiré jest zwykle wynikiem nieprawidłowego dopasowania linii rastrowych na kliszy z liniami rastra na oryginalnym obrazie.

Aby zapobiec występowaniu moiré, ważne jest dokładne dopasowanie linii rastrowych na kliszy do linii rastra na oryginalnym obrazie. Można również stosować różne techniki, takie jak zmiana kąta rastra, stosowanie specjalnych filtrów lub nakładanie lekkiego rozmazania na obraz, aby zmniejszyć kontrast między liniami rastrowymi a liniami rastra.

W przypadku projektowania graficznego, należy unikać stosowania wzorów lub linii, które mają podobny kształt lub odległość, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia moiré. Ponadto, przeprowadzanie testów drukarskich przed rozpoczęciem masowej produkcji może pomóc w zidentyfikowaniu i rozwiązaniu ewentualnych problemów związanych z moiré.