Co to jest identyfikacja wizualna? Definicja

Identyfikacja wizualna (ang. corporate identity, visual identity) – podstawowe narzędzie, służące kreowaniu wizerunku marki firmy na rynku. Termin ten określa ogół symboli i zachowań stosowanych w firmie w celu uzyskania czytelnej i spójnej identyfikacji rynkowej i wyróżnienia jej spośród konkurencyjnych marek. Spójny system wizualny jest najważniejszym elementem całościowej identyfikacji.

Podstawą każdego biznesu jest spójny i adekwatny do branży wizerunek firmy. Efekt ten uzyskujemy poprzez odpowiedni dobór elementów począwszy od nazwy, znaku firmowego czyli logo, typografii, kolorystyki, stylu graficznego. Wszystkie te elementy składają się na całokształt wizerunku firmy, jej tożsamość, postrzeganie, możliwość odróżnienia od innych firm w tej samej branży. Jednym słowem jest to identyfikacja wizualna firmy.

Co wchodzi w składsystemu identyfikacji wizualnej

Podstawowym elementem identyfikacji wizualnej firmy jest nazwa, a następnie logotyp. O ile nazwę w 80% przypadków firma już posiada i nie trzeba jej wymyślać, o tyle logotyp firmy jest kolejnym najważniejszym krokiem w budowaniu spójnej identyfikacji wizualnej. Wszystkie te i inne informacje zawarte zostają w księdze znaku. Dokumencie, który jest drogowskazem dla wszystkich przyszłych projektantów, pracowników, firm, które kiedykolwiek będą miały za zadanie umieścić logotyp lub wykorzystać go na jakichkolwiek nośnikach reklamowych. Pierwszymi nośnikami i zarazem podstawowym elementem identyfikacji wizualnej firmy, jakie wykonuje się przy tworzeniu spójnego systemu są: wizytówki, papier firmowy, koperty, teczki ofertowe, kalendarze, naklejki i inne nośniki reklamowe “pierwszego kontaktu”.