Co to jest CtP? Definicja

CtP (ang. Computer-to‑Plate) – nazwa technologii bezpośredniego naświetlania form drukowych, w tym fleksograficznych, bez zastosowania klisz fotograficznych. jedna z operacji poligraficznych, służąca do cyfrowego ułożenia użytków na arkuszu drukarskim.

CtP polega na naświetleniu form drukowych (takich jak płyty offsetowe czy też fleksograficzne) z plików postscriptowych. Dzięki temu procesowi otrzymujemy formę drukową. Zastosowanie tej metody pozwala na pominięcie w procesie etapu pośredniego w postaci naświetlania błon i wykorzystania ich do naświetlenia form drukowych. Metoda Computer-to-Plate (a więc dosłownie – z komputera na płytę) posiada niewątpliwą zaletę w postaci dokładności parametrów takich jak plamka rastra, czy montażu.

Wspomniane wyżej naświetlanie form drukowych odbywa się w naświetlarkach. Spotkać się można również z innym wykorzystaniem tych naświetlarek, a mianowicie przy naświetlaniu nimi płyt z tworzyw sztucznych w technologii offsetowej.

Metoda CtP jest technologią cały czas rozwijaną i dostosowywaną do panujących potrzeb. Przy tym staje się coraz bardziej popularna, gdyż jej wykorzystanie można spotkać już w średniego typu drukarniach, a także w firmach specjalizujących się w tej technologii i świadczących usługi na szeroką skalę.

Należy także odróżnić dwa zbliżone do siebie pojęcia – CtP i CtPress. To drugie jest techniką polegającą na wykonaniu formy drukowej na maszynie drukarskiej.

CtP można spotkać również w technice offsetowej. Tutaj możemy wyróżnić kilka płyt (czyli form drukowych):

  • termo- i fotopolimerowe,
  • termotopliwe i termorozkładalne,
  • bezprocesowe,
  • fotoczułe,
  • posiadające rysunek wykonany natryskowo i przyjmujący farbę,
  • presensybilizowane,
  • potrzebujące obróbki chemicznej po procesie naświetlania.

Naświetlanie ww. płyt odbywa się w specjalnych naświetlarkach, każda przystosowana do osobnego rodzaju płyt. Naświetlanie to odbywa się za pomocą promieni laserowych.

Czym jest stosowana w procesie CtP naświetlarka? Służy ona nanoszeniu obrazu z wykorzystaniem metody optycznej. Obraz ten nanoszony jest na formę drukową. Istnieje kilka typów urządzeń:

  • laserowe do naświetlania klisz (wykorzystane w technologii CtF),
  • laserowe do naświetlania płaskich form drukowych (wykorzystane w technologii CtP),
  • diodowe, wykorzystane w technologii CtPress.