Co to jest Tekstura? Definicja

Tekstura jest to funkcja której celem jest modyfikacja powierzchni. Tekstury nie należy utożsamiać z obrazem rastrowym! Tekstura jest funkcją N-wymiarową (najczęściej 2D). W grafice komputerowej stosuje się najczęściej tekstury dwuwymiarowe w postaci obrazów rastrowych. Rodzaj tekstury jest ważny od zastosowania, np. w medycynie stosuje się tekstury 3D w tomografii.

Teksturowanie jest to technika w grafice komputerowej, której celem jest zwiększenie szczegółowości renderowanych powierzchni za pomocą tekstur. Tekstura jest to pewna funkcja (najczęściej w formie bitmapy) zawierająca informację o tym jak przekształcić dany fragment powierzchni. W procesie teksturowanie zachodzi proces mapowania tekstury.