Co to jest Open source? Definicja

W obszarze grafiki, open source odnosi się do oprogramowania, narzędzi i zasobów, które są udostępnione publicznie zgodnie z zasadami open source. Oznacza to, że kod źródłowy oraz zasoby są dostępne dla wszystkich użytkowników, którzy mogą je przeglądać, modyfikować i dzielić się nimi z innymi bez konieczności płacenia licencji ani ograniczeń dotyczących wykorzystania.

Oprogramowanie open source w dziedzinie grafiki może obejmować:

  1. Edytory graficzne: Takie jak GIMP (GNU Image Manipulation Program), Krita, Inkscape czy Blender, które umożliwiają edycję zdjęć, grafiki wektorowej, rysowanie cyfrowe, animację 3D i wiele więcej.
  2. Narzędzia do projektowania: Na przykład Scribus, program do składu publikacji, który umożliwia tworzenie profesjonalnych dokumentów DTP (DeskTop Publishing), oraz darktable, narzędzie do edycji i zarządzania zdjęciami.
  3. Biblioteki graficzne: Takie jak OpenGL, OpenCV czy TensorFlow, które oferują zestawy narzędzi i funkcji do pracy z grafiką, przetwarzania obrazów, uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji.
  4. Zasoby graficzne: Wiele projektów open source udostępnia również zasoby graficzne, takie jak ikony, tekstury, szablony, czcionki, które można wykorzystywać w projektach.

Oprogramowanie i zasoby open source w dziedzinie grafiki są szeroko wykorzystywane przez profesjonalistów, hobbystów, artystów, naukowców i wiele innych osób, ze względu na swoją dostępność, elastyczność i niski koszt. Pomagają one w tworzeniu wysokiej jakości projektów graficznych, edycji multimediów i rozwoju nowatorskich technologii w dziedzinie grafiki i designu.

Open source, czyli otwarte oprogramowanie, odnosi się do modelu rozwoju oprogramowania, w którym kod źródłowy jest udostępniany publicznie, co umożliwia każdemu dostęp do niego, jego analizę, modyfikację i dystrybucję. Oznacza to, że każdy może przeglądać, modyfikować i udostępniać kod źródłowy bez konieczności płacenia licencji ani ograniczeń dotyczących wykorzystania.

Główne cechy oprogramowania open source to:

  1. Dostępność kodu źródłowego: Kod źródłowy jest dostępny publicznie i każdy może go przeglądać, pobierać i modyfikować.
  2. Swobodna dystrybucja: Oprogramowanie open source może być dystrybuowane bez opłat licencyjnych. Każdy ma prawo do kopiowania i rozpowszechniania kopii.
  3. Modyfikowalność: Użytkownicy mogą modyfikować kod źródłowy, dostosowując go do swoich potrzeb lub poprawiając błędy.
  4. Społeczność współpracy: Projekty open source są często rozwijane przez społeczność programistów i entuzjastów, którzy wspólnie pracują nad udoskonalaniem i rozwijaniem oprogramowania.
  5. Transparentność: Otwartość kodu źródłowego sprawia, że proces tworzenia oprogramowania jest transparentny, co sprzyja zaufaniu użytkowników do produktu.

Popularne przykłady oprogramowania open source to m.in. systemy operacyjne Linux i FreeBSD, przeglądarka internetowa Mozilla Firefox, pakiet biurowy LibreOffice, platforma do zarządzania treścią WordPress oraz wiele innych. Model open source jest szeroko stosowany zarówno w projektach komercyjnych, jak i społecznościowych, przyczyniając się do innowacji i rozwoju technologicznego.