Co to jest Linia bazowa? Definicja

Linia bazowa (ang. baseline) to linia w typografii, która służy jako podstawa dla umieszczenia tekstu. Jest to linia, na której opierają się dolne części liter w tekście. Linia bazowa wyznacza poziom, na którym znajdują się litery tekstu bez uwzględniania przestrzeni międzyliniowej.

Główne cechy linii bazowej:

  • Podstawa dla liter: Linia bazowa określa miejsce, na którym opierają się dolne części liter, takie jak “a”, “b”, “g” czy “p”.
  • Kontrola pionowego ułożenia tekstu: Dzięki linii bazowej tekst zachowuje równomierny układ wzdłuż linii, co zapewnia czytelność i estetykę.
  • Umożliwiają prace z międzynalężnością: Linia bazowa jest również kluczowa podczas pracy z międzynalężnością (ang. leading), czyli odstępem między liniami tekstu. Współpracuje z odstępem międzyliniowym, ustalając odległość między liniami tekstu względem siebie.
  • Ułatwiają zarządzanie typografią: Linie bazowe pomagają projektantom i składaczom w precyzyjnym zarządzaniu układem tekstu, zapewniając spójność i czytelność tekstu na stronie.


Linia bazowa jest jednym z fundamentalnych elementów typografii i odgrywa kluczową rolę w tworzeniu estetycznych i czytelnych projektów typograficznych.

Linia bazowa w grafice

W kontekście grafiki komputerowej, termin “linia bazowa” może odnosić się do podobnego pojęcia, ale jest używany w nieco inny sposób niż w typografii. W grafice komputerowej linia bazowa może odnosić się do linii, która służy jako punkt odniesienia dla umieszczania lub ustawiania elementów graficznych w projekcie.

Ogólnie rzecz biorąc, linia bazowa w grafice komputerowej służy jako podstawa lub referencja dla umieszczenia innych elementów na stronie, płótnie lub w projekcie. Może być używana do zarządzania równością odstępów między elementami lub do ustalania poziomu, na którym powinny znajdować się określone elementy graficzne w projekcie.

Na przykład, w projektowaniu stron internetowych linia bazowa może być używana jako punkt odniesienia do ustalania odstępów między sekcjami treści lub do zachowania spójności w pionowym układzie elementów na stronie. W projektowaniu graficznym linia bazowa może również być używana do zarządzania pionowym ułożeniem tekstu, obrazów lub innych elementów w projekcie, zapewniając spójność i estetykę w projekcie.

W skrócie, linia bazowa w grafice komputerowej służy jako punkt odniesienia lub podstawa do ustawiania elementów graficznych w projekcie, pomagając w zachowaniu spójności, równowagi i estetyki w projekcie.