Co to jest Emblemat? Definicja

Emblemat w grafice to graficzny znak, który często łączy elementy tekstowe i obrazkowe, tworząc jednolitą całość. Jest to forma logotypu, w której tekst i obraz są ściśle zintegrowane, tworząc harmonijną kompozycję. Emblematy są wykorzystywane do reprezentowania tożsamości, wartości i misji organizacji, firm, instytucji czy klubów. Przez swoją unikalność i symbolikę, emblematy odgrywają kluczową rolę w budowaniu rozpoznawalności marki.

Cechą charakterystyczną emblematów jest ich złożoność. Mogą być bardziej skomplikowane niż standardowe logotypy, ponieważ zawierają zarówno elementy tekstowe, jak i graficzne. Emblematy muszą być spójne, co oznacza, że wszystkie elementy są ściśle powiązane i tworzą jednolitą całość. Tradycyjny styl wielu emblematów nadaje im klasyczny i autorytatywny wygląd, co jest szczególnie ważne dla instytucji o długiej historii.

Symbolika jest istotnym elementem emblematów. Zazwyczaj zawierają one symbole, które mają znaczenie związane z wartościami lub działalnością organizacji. Mimo swojej złożoności, dobry emblemat musi być czytelny i łatwo rozpoznawalny w różnych rozmiarach i na różnych nośnikach. Emblematy muszą być uniwersalne, skutecznie działające na papierze, w internecie, na ubraniach i innych materiałach promocyjnych.

Emblematy znajdują szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach. Instytucje edukacyjne, takie jak uniwersytety i szkoły, często używają emblematów jako części swojej tożsamości wizualnej. Organizacje non-profit wykorzystują je do podkreślenia swojej misji i wartości. Kluby sportowe stosują emblematy, aby łączyć nazwy i symbole klubów. Firmy i korporacje mogą wybrać emblematy, aby przekazać bardziej złożone przesłanie lub nadać swojemu logo bardziej oficjalny charakter.

Cechy Emblematów:

 • Złożoność: Emblematy mogą być bardziej złożone niż zwykłe logotypy, ponieważ zawierają zarówno tekst, jak i graficzne elementy.
 • Spójność: Elementy tekstowe i obrazkowe są ściśle powiązane i tworzą jednolitą całość.
 • Tradycyjny Styl: Emblematy często nawiązują do tradycji i historii, nadając im klasyczny i autorytatywny wygląd.
 • Symbolika: Emblematy zazwyczaj zawierają symbole, które mają znaczenie związane z wartościami lub działalnością organizacji.
 • Czytelność: Mimo złożoności, dobry emblemat musi być czytelny i łatwo rozpoznawalny w różnych rozmiarach i na różnych nośnikach.
 • Uniwersalność: Emblematy muszą być skuteczne w różnych kontekstach – na papierze, w internecie, na ubraniach, itp.

Zastosowanie Emblematów:

 • nstytucje Edukacyjne: Uniwersytety, szkoły i inne instytucje edukacyjne często używają emblematów jako części swojej tożsamości wizualnej.
 • Organizacje Non-Profit: Emblematy są powszechnie stosowane przez organizacje non-profit, które chcą podkreślić swoją misję i wartości.
 • Kluby Sportowe: Wiele klubów sportowych używa emblematów, które łączą nazwy i symbole klubów.
 • Firmy i Korporacje: Niektóre firmy decydują się na emblematy, aby przekazać bardziej złożone przesłanie lub aby nadać swojemu logo bardziej oficjalny charakter.

Przykłady Emblematów:

 • Harvard University: Emblemat uniwersytetu zawiera łacińskie motto “Veritas” (prawda) i jest otoczony elementami symbolizującymi tradycję edukacyjną.
 • BMW: Logo BMW, mimo że proste, zawiera elementy emblematyczne, takie jak biało-niebieskie pola symbolizujące śmigło samolotu nawiązujące do początków firmy w przemyśle lotniczym.
 • Starbucks: Emblemat Starbucks przedstawia syrenę, która jest centralnym elementem w okręgu zawierającym nazwę firmy, tworząc spójną całość.

Podsumowując, emblematy są ważnym elementem tożsamości wizualnej wielu organizacji, a ich projektowanie wymaga doświadczenia, kreatywności i profesjonalizmu, które oferuje Studio Graficzne Grafton.