Co to jest Chemigrafia? Definicja

Chemigrafia, fotochemigrafia, cynkografia – chemiczna obróbka powierzchni niektórych metali.

Wyraz CHROMOLITOGRAFIA posiada 4 definicje:

1. CHROMOLITOGRAFIA technika graficzna, w której każdy kolor na wielobarwnej odbitce uzyskiwany jest z innej płyty litograficznej

2CHROMOLITOGRAFIA technika wielobarwnego druku litograficznego

3. CHROMOLITOGRAFIA litografia barwna

4. CHROMOLITOGRAFIA wielobarwny druk; rycina wykonana tą techniką

Powierzchnia trawionego metalu jest częściowo zakryta warstwą odporną na chemię używaną w czasie trawienia i dzięki temu uzyskuje się odpowiedni relief. Technika ta pozwala na trawienie powierzchni metalowych ażurowo, jak i trawień matryc lub patryc mających zastosowanie np. w poligrafii. Ze względu na rodzaj wytrawianego metalu można mówić o cynkografii, chemigrafii magnezowej, chemigrafii miedzianej. Warstwę maskującą powierzchnię metalowej płyty można usuwać/nakładać mechanicznie lub można posłużyć metodami fotograficznymi i wówczas mamy do czynienia z fotochemigrafią. Obróbka chemigraficzna jest analogiczna do obróbki w fotochemigrafii, z tą różnicą, że masę dla powierzchni metalowj płyty nie uzyskuje się metodami fotograficznymi (zob. fotochemigrafia).