Co to jest B2C? Definicja

B2C to rodzaj relacji biznesowej między firmą a klientem indywidualnym. Skrót B2C oznacza w języku angielskim buisness-to-consumer.

Ideą tej relacji biznesowej jest nie tylko pozyskiwanie nowych klientów, ale w głównej mierze tworzenie jak najlepszych stosunków ze stałymi kontrahentami. Firmy działające zgodnie z założeniami B2C pozyskują i przetwarzają dane klienta, w celu jak najlepszego dopasowania swojej oferty do jego potrzeb. 

B2C – definicja

Rodzaj relacji biznesowej, jakim jest B2C, jest coraz częściej stosowany, przez firmy zajmujące się sprzedażą, ponieważ pozwala na uzyskanie jak największego grona potencjalnych klientów, którzy mogą stać się stałymi kontrahentami. Co to jest B2C i jak jest definicja tego modelu sprzedaży? To pojęcie odnosi się do przedsiębiorstw, które oferują swoje usługi i towary osobom indywidualnym.

Co obejmuje relacja B2C?

W odniesieniu do innych firm lub partnerów biznesowych jest stosowana strategia sprzedażowa nazywana B2B. Przedsiębiorstwa, które działają zgodnie z relacją biznesową B2C, skupiają się w głównej mierze na potrzebach i zainteresowaniach stałych klientów oraz potencjalnych konsumentów. W tej strategi sprzedażowej główną rolę odgrywa budowanie trwałej relacji ze stałymi kontrahentami, co ma za zadanie zapewnienie ich oddania. Zdobycie nowych klientów jest również bardzo ważne.

Dzięki idei B2C, w gałęzi sprzedaży człowiek nie jest już traktowany w sposób przedmiotowy, a coraz bardziej zyskuje na znaczeniu. Rosnąca popularność modelu B2C wśród firm oferujących swoje towary lub usługi osobom indywidualnym jest związana z rozwojem mediów społecznościowych. Współcześnie klient może wejść w dyskusję z daną marką oraz wyrazić swoją opinię w sieci.

Gdzie jest używane B2C?

Głównym kanałem sprzedaży firm działających zgodnie z relacją biznesową B2C jest internet. Taki sposób dotarcia do jak największego grona klientów jest bardzo często stosowany przez sklepy oraz komisy internetowe, podczas detalicznej sprzedaży biletów na różne kulturalne wydarzenia lub aukcję przeprowadzane online. B2C jest bardzo popularne w sprzedaży wielopoziomowej (MLM), która polega na oferowaniu produktów lub usług przez osoby, które nie są pracownikami konkretnej firmy.