Co to jest makieta? Definicja

“Makieta” w grafice odnosi się zazwyczaj do przygotowanego planu lub projektu, który zawiera wstępne ustalenia dotyczące kompozycji, układu i elementów graficznych danej pracy. Jest to swoisty szkic lub projekt wstępny, który pozwala na wizualizację finalnego produktu przed jego wykonaniem.

Charakterystyczne cechy makiet w grafice to:

 • Układ elementów: Makieta określa rozmieszczenie różnych elementów graficznych, takich jak tekst, obrazy, grafiki, ramki, czy inne elementy, na przestrzeni całej kompozycji.
 • Proporcje: Określa proporcje i rozmiary poszczególnych elementów, aby uzyskać harmonijną i estetyczną kompozycję.
 • Kolorystyka: Choć makiety często są wstępnie przygotowywane w czerni i bieli lub monochromatycznie, mogą też zawierać wstępne koncepcje kolorystyczne, aby lepiej oddać finalny wygląd projektu.
 • Przestrzeń: Makieta uwzględnia również wykorzystanie przestrzeni na projekcie, tak aby uniknąć zbytniego zatłoczenia lub pustki.
 • Znaczniki i wskazówki: Mogą zawierać oznaczenia, notatki lub wskazówki dla projektanta, aby łatwiej było zrozumieć zamysł projektu i wprowadzić ewentualne poprawki.

Makiety są niezwykle ważnym narzędziem w procesie projektowania graficznego, ponieważ pozwalają na wczesne wizualizowanie koncepcji, analizę ich skuteczności i ewentualne wprowadzanie zmian przed przejściem do etapu finalnego projektu. Dzięki nim projektanci mogą efektywniej i precyzyjniej tworzyć końcowe projekty graficzne.

W kontekście druku, “makieta” odnosi się do wstępnego planu lub układu elementów, który ma być wydrukowany na konkretnej powierzchni lub materiale. Makieta w druku może obejmować różne elementy, w zależności od rodzaju projektu i jego celu. Oto kilka przykładów:

 • Układ strony: Makieta może zawierać wstępne ustalenia dotyczące rozmieszczenia tekstu, obrazów, grafik i innych elementów na konkretnej stronie, takiej jak gazeta, czasopismo, ulotka czy broszura.
 • Proporcje i rozmiary: Makieta może określać proporcje i rozmiary poszczególnych elementów na stronie, aby uzyskać harmonijną kompozycję i łatwiejsze czytanie.
 • Marginesy i odstępy: Określa się także marginesy, odstępy między tekstem a elementami graficznymi, a także inne detale dotyczące układu i przestrzeni na stronie.
 • Kolorystyka: Makieta może zawierać wstępne koncepcje kolorystyczne, takie jak wybór kolorów tła, tekstu i innych elementów graficznych.
 • Numeracja stron: Jeśli projekt obejmuje wiele stron, makieta może zawierać numerację stron oraz informacje o nagłówkach i stopkach.
 • Przeglądowe oznaczenia: Makieta może zawierać oznaczenia dotyczące strony tytułowej, nagłówków, stopki, a także innych istotnych elementów, które będą umieszczone na wydruku.