Co to jest In continuo? Definicja

“In continuo” to łaciński termin oznaczający “ciągły” lub “bez przerwy”. W kontekście druku lub pisania, “in continuo” odnosi się do sytuacji, w której tekst jest drukowany lub pisany bez przerw, w jednym ciągłym bloku tekstu, bez podziału na paragrafy, akapity lub inne sekcje.

In continuo w grafice i druku

W praktyce, “in continuo” może być stosowane w różnych kontekstach, na przykład:

  1. Tekst kontynuowany bez przerwy: W niektórych dokumentach lub publikacjach, szczególnie w starych rękopisach lub pismach historycznych, tekst był czasami pisany “in continuo”, co oznaczało, że był to jeden długi ciągły blok tekstu bez podziału na akapity czy rozdziały.
  2. Druk ciągły w gazetach lub czasopismach: W niektórych gazetach lub czasopismach, artykuły mogą być drukowane “in continuo”, co oznacza, że tekst ciągnie się przez całą stronę lub kilka stron bez przerw.
  3. Proces drukowania bez przerwy: W druku, “in continuo” może odnosić się do procesu drukowania, w którym maszyna drukarska pracuje bez przerwy, drukując ciągłe strony lub zwoje papieru.

Termin “in continuo” może być również używany w innych kontekstach, takich jak muzyka (np. kontynuowanie gry bez przerwy), jednakże w kontekście druku lub pisania odnosi się on do braku podziału lub przerw w tekście.