Co to jest Google HTML? Definicja

HTML to język opisowy, w którym za pomocą tagów definiujemy, co zawiera dana podstrona – mogą to być hiperłącza, obrazy, pola edycyjne, przyciski, tabele, listy numerowane, kontenery treści, fragmenty tekstu, nagłówki itp. Oprócz strony w formacie HTML definiujemy także istotne parametry serwisu – nagłówek i opis w wynikach wyszukiwania Google, język i zestaw znaków charakterystyczny dla kraju, skrypty i arkusze stylów użyte na stronie itp..

HTML (Hypertext Markup Language) to hipertekstowy język oparty na znacznikach, który wykorzystuje się do tworzenia struktury strony internetowej oraz jej zawartości.

HTML składa się z rozmaitych znaczników, określanych także mianem tagów. Używa się ich w celu sterowania wyglądem oraz funkcjonalnościami strony. Przykładowe efekty, które osiągać można wykorzystując znaczniki HTML, to np. zmiana koloru tła strony, pogrubienie tekstu, wstawienie obrazka lub odnośnika.

Wyróżnić można znaczniki otwierające (np. <h1>) oraz zamykające (np. </h1>) – pomiędzy nimi najczęściej umieszcza się tekst, który chcemy sformatować. Niektóre znaczniki mogą dodatkowo zawierać atrybuty, które dostarczają więcej informacji na temat danego elementu.

Zastosowanie znaczników HTML w SEO

Znacznik <strong></strong> – nadanie większego znaczenia określonemu fragmentowi tekstu

Znacznik <em></em> – nadanie większego znaczenia określonemu fragmentowi tekstu

Znacznik <b></b> – pogrubienie tekstu

Znacznik <i></i> – pochylenie tekstu

Znacznik <br> – wstawienie odstępu – ten znacznik nie musi być zamknięty

Znacznik <hr> – wstawienie poziomej linii – ten znacznik nie musi być zamknięty