Co to jest Garnitur pisma? Definicja

Garnitur pisma – również: rodzina pisma; zbiór wszelkich wariantów pisma jednego kroju, obejmujący pismo proste (zwykłe), kursywę, pół grube, grube i inne jego wersje łączone.

Wyrażenie “garnitur pisma” jest rzadko używane w języku polskim, dlatego może budzić pewne niejasności. Niemniej jednak, w kontekście typografii i składu tekstu, “garnitur pisma” może odnosić się do zestawu czcionek, które są wykorzystywane w określonym projekcie graficznym, publikacji lub na stronie internetowej.

Black – grubszy od Heavy.

Bold – font pogrubiony, półgruby (nie gruby, bo ten nosi nazwę Extra Bold).

Condensed – font ściśnięty.

Cursive – równorzędnie do Italic.

Elongated – font wydłużony w pionie. Wysokość oczywiście jak każdego innego fontu, nazwę należałoby raczej traktować jak podobną do Compressed.

Extended – font szerszy od podstawowego.

Heavy – grubszy („cięższy”) od Bold, ale lżejszy od Extra Bold.

Italic – italik, kursywa, czyli font pochylony w prawo.

Light – lekki, cieńszy od kroju podstawowego.

Medium – lekko pogrubiony (ale zdarza się, że jest to nazwa kroju podstawowego).

Outline – składający się z samego obrysu (konturu).

Oblique – font pochylony, zazwyczaj słabiej od Italic. Prawidłowo nazwa ta stosowana powinna być wobec fontu, który w swojej podstawowej postaci ma wygląd lekko pochylony.

Regular – font, który w kroju podstawowym wygląda inaczej niż można by zakładać, np. zbyt gruby, jak na typowy krój podstawowy.

Roman – podstawowa odmiana fontu, często ta odmiana zawiera tylko nazwę, bez dopisku “Roman”.

Rounded – font o zaokrąglonych końcach kresek.

Thin – krój jeszcze cieńszy niż Light.

to kilka przykładów różnych elementów, które mogą być uwzględnione w “garniturze pisma”:

1. Czcionka podstawowa: Jest to główna czcionka używana do tekstu głównego w dokumencie lub projekcie. Przykłady to Arial, Times New Roman, Helvetica, Georgia, itp.

2. Czcionka nagłówków: To czcionka używana do nagłówków, tytułów sekcji lub innych wyróżnionych elementów tekstu. Może różnić się od czcionki podstawowej, aby wyróżnić ważne fragmenty tekstu. Przykłady to Verdana, Impact, Century Gothic, itp.

3. Czcionka dla cytowań: Czasami stosuje się specjalne czcionki dla cytowań lub wyróżnionych fragmentów tekstu. Mogą to być bardziej ozdobne czcionki lub czcionki o innym charakterze niż czcionka podstawowa.

4. Rozmiary czcionek: W “garniturze pisma” mogą być określone różne rozmiary czcionek dla różnych elementów tekstu, takie jak nagłówki, tekst główny, przypisy, itp.

5. Interlinia: Interlinia określa odstępy pomiędzy liniami tekstu i może być elementem “garnituru pisma”. Może być wyrażona w wartościach absolutnych (np. piksele) lub jako mnożnik wysokości czcionki.

6. Rodzaj i grubość pisma: W “garniturze pisma” mogą być uwzględnione różne warianty grubości pisma, takie jak pogrubione, kursywne, pochylone, itp.

7. Inne style tekstowe: Mogą to obejmować style takie jak pogrubienie, kursywa, podkreślenie, przekreślenie, cieniowanie, itp.

Te przykłady pokazują różnorodność elementów, które mogą być uwzględnione w “garniturze pisma”. Każdy projekt może mieć własny zestaw preferencji dotyczących typografii i składu tekstu, które tworzą spójny i czytelny wygląd dokumentu lub strony internetowej.