Co to jest feedback? Definicja

odpowiedź (klienta na projekt, odbiorców na kampanię itp.); identyfikacja wizualna – system wizualnej tożsamości marki lub instytucji;

Feedback, czyli informacja zwrotna – to angielski termin, który w Polsce na stałe wszedł już do języka powszechnego. Oznacza on wypowiedź uczestnika konwersacji, w której ujawnia on swoje spostrzeżenia dotyczące zachowania i wypowiedzi innego uczestnika konwersacji.

Jego źródło wywodzi się z psychoterapii grupowej, treningu komunikacji interpersonalnej i szkoleń. Obecnie jednak tłumaczony jest w znacznie szerszym kontekście – najczęściej jako odpowiedź na udzielone pytanie, wyjaśnienie zagadnienia czy wypowiedź w ankiecie lub badaniu.

„Czekam na Twój feedback!”, „Prosimy o zostawienie feedbacku” czy „Twój feedback ma dla nas znaczenie” – każdy z nas z pewnością zetknął się z takimi czy podobnymi zwrotami.

O informację zwrotną, czyli właśnie feedback, proszeni jesteśmy niemal na każdym kroku – po dokonaniu zakupów, wizycie w sklepie, skorzystaniu z usługi itp. W ankietach internetowych słowo to ma szczególne znaczenie, bo to właśnie badania online uznawane są za jeden z najskuteczniejszych i najprostszych sposobów udzielania feedbacku.