Co to jest deadline? Definicja

termin końcowy (oddania prac)

Deadline to zwrot używany przede wszystkim w kontekście zarządzania projektami, biznesu, mediów i edukacji. Oznacza ostateczny termin, do którego musi zostać zakończone jakieś zadanie, projekt, artykuł itp. Po przekroczeniu tego terminu praca lub zadanie jest uważane za spóźnione.

Definicja deadline zazwyczaj odnosi się do określonego punktu w przyszłości, do którego musimy spełnić pewne wymagania. Może to oznaczać, na przykład, konieczność przekazania materiałów klientowi do określonego czasu lub ukończenie zadania zleconego przez przełożonego. Duże organizacje często korzystają z zapożyczeń, zwłaszcza z języka angielskiego. Dzięki temu międzynarodowe korporacje mają zbiór terminów i wyrażeń, które są używane w taki sam sposób na całym świecie. Interesujące jest to, że termin deadline praktycznie funkcjonuje w codziennym języku polskim, nawet jeśli nie jest bezpośrednio związany z pracą.