Co to jest Button? Definicja

Nazwa button pochodzi z języka angielskiego i oznacza “guzik”. Jest to przycisk używany do sterowania lub też przycisk w oprogramowaniu lub innym graficznym interfejsie użytkownika pozwalający na wszczęcie akcji lub interakcji. Button jest często stosowany w serwisach internetowych do poruszania się po stronach lub do łączenia się z zewnętrznymi stronami. Za pomocą jednego przycisku można uruchomić pobieranie programu, buttonem mogą też być powierzchnie reklamowe na stronach internetowych- przyciągające wzrok i zainteresowanie użytkownika. Przyciski te powinny być zrozumiałe i łatwe do kliknięcia -jak np. przycisk PDF , dzięki kliknięciu którego zostaniemy przeniesieni do dokumentu PDF.