Co to jest Akcydens? Definicja

Zgodnie z definicją akcydensy (określane również mianem druków akcydensowych) to wybór poligraficzny nieposiadający postaci książki, czasopisma ani zadrukowanego opakowania. Akcydensami nazywa się potocznie wszystkie drobne wyroby poligraficzne – nie tylko jednokartkowe, ale także te o niewielkiej liczbie kartek. Druki akcydensowe jako grupa ma bardzo szeroki charakter, dlatego ich pojęcie należałoby nieco rozwinąć.

Po pierwsze, do akcydensów zalicza się wszystkie samoistne druki o charakterze użytkowym lub mające okolicznościowy charakter. To m.in. wszystkie druki w postaci jednej kartki o różnych wymiarach (m.in. akcydensy informacyjne czy manipulacyjne, o których przeczytasz niżej).

Po drugie, drukami akcydensowymi określa się również gotowe wzory różnego rodzaju dokumentów wykorzystywanych w codziennej pracy biurowej, instytucjach edukacyjnych czy w magazynach. Jako przykład takich produktów można przywołać m.in. dzienniki lekcyjne, niektóre notesy spiralowane czy inne gotowe wydawnictwa o niewielkiej liczbie kartek, niejednokrotnie klejone, szyte lub bindowane.

Podział druków akcydensowych – rodzaje akcydensów
Druki akcydensowe dzieli się przede wszystkim ze względu na ich funkcjonalność. Wyróżniamy 5 rodzajów akcydensów:

informacyjne,
manipulacyjne,
opakowaniowe,
przemysłowe,
wydawnicze.

Akcydensy informacyjne
Do akcydensów tego rodzaju zalicza się wyroby poligraficzne służące do przekazywania informacji. Są to m.in. afisze, cenniki, kalendarze, katalogi, plakaty, rozkłady jazdy, ulotki, wizytówki czy zaproszenia. Wiele z nich może pełnić funkcję nie tylko informacyjną, ale i perswazyjną (tzn. stanowić materiały promocyjne).

Akcydensy manipulacyjne

Do druków akcydensowych manipulacyjnych zalicza się wszelkiego rodzaju oficjalne dokumenty oraz druki przeznaczone do wypełniania lub wykorzystania w czynnościach urzędowych. Są to więc takie materiały jak bilety, bony i vouchery, blankiety, banknoty, formularze samokopiujące, bloczki samokopiujące, kwestionariusze, świadectwa, naklejki i znaczki pocztowe czy papiery wartościowe.

Akcydensy opakowaniowe

Akdycensy opakowaniowe to wszelkiego rodzaju banderole, obwoluty czy etykiety stosowane na opakowaniach, znajdujące zastosowanie w handlu (na magazynach, w sprzedaży czy w transporcie).

Akcydensy przemysłowe

Druki akcydensowe wykorzystywane w przemyśle to wszelkie katalogi, prospekty reklamowe, etykiety, cenniki czy zawieszki. Bywają niezbędne w branżach handlu, logistyki i transportu czy marketingu. Akcydensy magazynowe pomagają uporządkować działania organizacyjne związane z dostarczeniem, przechowywaniem oraz wysyłką towaru.

Druki akcydensowe wykorzystywane w sprzedaży pełnią funkcję informacyjną oraz reklamową (w ich skład wchodzą zatem również akcydensy informacyjne). Wydawnictwa akcydensowe magazynowe to również dowody wewnętrzne firm: wzory listów przewozowych, karty magazynowe, wzory dokumentów itp. Ten rodzaj akcydensów często przyjmuje postać kalkomanii, czyli techniki zdobniczej obejmującej druk na specjalnym papierze, którego obraz jest przeznaczony do przeniesienia na inną powierzchnię.

Akcydensy wydawnicze

Druki akcydensowe wydawnicze to najczęściej małe wyroby poligraficzne, jak mapy i nuty. Drukowane są przez wydawnictwa, jednak nie można ich zakwalifikować do książek czy czasopism. Mianem akcydensów wydawniczych określa się niekiedy błędnie wszystkie druki jednostronicowe czy składające się z małej ilości kartek, podczas gdy ich przeznaczenie jest inne – mogą np. służyć firmom jako tania reklama.