Co to jest Brief? Definicja

Brief jest podstawową formą komunikacji, za pomocą której zleceniodawca dochodzi do porozumienia z klientem

Często jest on wymagany przez wszelkiego rodzaju agencje marketingowe na krótko przed podjęciem stosownej współpracy. Napisanie takiego sprawozdania pozwala ustalić oczekiwania klienta oraz dopasować przyszłą, odpowiednią strategię działań. Takie rozwiązanie jest jak najkorzystniejsze dla obu stron. Na czym polega brief? Jakie są jego zalety i w jaki sposób poprawnie go napisać?

Briefem nazywa się jasno sformułowany komunikat, często w formie pisemnej, przy pomocy którego potencjalny klient przekazuje swoje zlecenie i związane z nim oczekiwania. Kreatywna forma briefu służy opracowaniu planu działania w jasno określonym celu. Osoby zajmujące się marketingiem szczególnie uwielbiają tę formę komunikacji. Działa ona jak swoisty drogowskaz, który prowadzi dany projekt od samego źródła jego powstania (czyli pomysłu) do zakończenia.

Brief — dlaczego jest przydatny?

Brief jest często wykorzystywany do zawierania porozumień między klientami a agencjami marketingowymi. Dla klienta oznacza to, że podmiot realizacyjny rozumie dany projekt, jest w niego w pełni zaangażowany i zamierza spełnić oczekiwania zleceniodawcy.

Z kolei sama agencja jest w stanie zyskać przychylność klienta. Ponadto brief jest również przydatny przy rozpoczynaniu pracy z wewnętrznymi projektami marketingowymi. Rozpoczęcie działania od sporządzenia briefu pozwala zespołowi dokładnie skupić się na wizji oraz na tym, co planuje dostarczyć.

Niezależnie od docelowej grupy odbiorców, korzyści płynące z rozwiązania, jakim jest brief marketingowy, są bardzo znaczące. Po pierwsze brief minimalizuje ryzyko wystąpienia konfliktów oraz straty czasu, dzięki czemu zespół realizacyjny jest w stanie osiągnąć o wiele lepsze wyniki. Co więcej, wprowadza spójność w struktury procesu twórczego, pozwala udokumentować kluczowe szczegóły (niezbędne do efektywnej pracy), a także jasno określa najważniejsze elementy programu marketingowego lub kampanii reklamowej.

Brief — kto z reguły jest za niego odpowiedzialny?

To, kto tworzy dany brief, zależy w głównej mierze od tego, w jaki sposób zostanie on później wykorzystany. W typowej agencji korporacyjnej lub marketingowej klient przekazuje odpowiedniemu menadżerowi ogólny brief kreatywny dotyczący pracy bądź oczekiwanego projektu. Następnie sam menadżer opracowuje bardziej szczegółowe zestawienie, które dodatkowo jest konsultowane wewnętrznie, we współpracy np. z dyrektorem firmy. Potem przekazywany jest do rąk pracowników, którzy otrzymują dokładnie wyznaczony kierunek rozwoju swoich działań i pracy całego zespołu. Nowy brief jest realizowany za każdym razem, gdy klient zgłosi zapotrzebowanie na kolejny projekt.

W przypadku zespołów wewnętrznych za briefy dla pracowników odpowiada właściciel projektu lub programu. Przykładem mogą być kierownicy do spraw marketingu, którzy opracowują szczegółowe briefy odnośnie do realizacji projektów związanych z wprowadzeniem nowego produktu lub usługi na rynek. Pomimo sprecyzowanych działań wykwalifikowanych pracowników odpowiedzialnych za realizację briefu, należy pamiętać, że na jego przygotowanie składa się szeroko rozumiana praca zespołowa.

Jak napisać poprawny brief — instrukcja krok po kroku

Sporządzenie briefu nie musi od razu oznaczać ogromnego, kreatywnego wysiłku. Wystarczy zawrzeć w nim wszelkie kluczowe i istotne, z punktu realizacji danego projektu, informacje. Nie musi być on również wybitnie atrakcyjny, warto bowiem skupić się jedynie na faktach, ponieważ to one są najważniejsze dla agencji. Dobrym pomysłem jest napisanie briefu w formie wypunktowania informacji, które są niezbędne do działania. Oto jak napisać poprawny brief krok po kroku oraz co powinno się w nim znaleźć:

  • jasno określony cel projektu — powinno znaleźć się tutaj wszystko, co dana agencja planuje osiągnąć przy pomocy działań marketingowych,
  • budżet oraz harmonogram działań — pozwoli on na prawidłowe rozplanowanie podejmowanych akcji w czasie oraz rozwieje wątpliwości w kwestiach finansowania projektu,
  • sytuacja na rynku wraz z uwzględnieniem konkurencji — pomoże to dopasować się do konkretnej branży i wyróżnić się na tle konkurencji, 
  • opis grupy docelowej — do jakiej grupy społecznej mają być kierowane działania,
  • insight — w celu zrozumienia potrzeb i motywacji klienta,
  • pozycjonowanie marki — jej historia oraz wszelkie wartości, jakimi się kieruje,
  • sposób komunikacji — zawarcie tzw. tone of voice, czyli języka, jakim posługuje się marka w relacji z klientem,
  • aktualnie prowadzone działania marketingowe — warto wziąć je pod uwagę, aby skoordynować ze sobą pracę.

Czym może skutkować źle przygotowany brief?

Źle lub niejasno sformułowany brief może sprawić, że osiągnięcie pożądanego rezultatu stanie się utrudnione lub całkowicie niemożliwe. Warto wziąć to pod uwagę i sporządzić go według ściśle określonych zasad. Dodatkowo zbyt duża ogólność w użytych sformułowaniach może zakładać dowolność, co z kolei skutkuje trudnością w zrozumieniu intencji pomysłodawcy. Jeżeli klient na samym wstępie nie poinformuje realizatora o swoich oczekiwaniach, nie zostaną one całkowicie spełnione.