Co to jest addycja? Definicja

Synteza addytywna – to zjawisko mieszania barw poprzez sumowanie wiązek światła widzialnego różnych długości. Synteza addytywna trzech barw przeciwstawnych z koła barw daje światło o barwie białej (teoretycznie, pod warunkiem precyzyjnej przeciwstawności barw i równego natężenia wszystkich trzech strumieni). Synteza tego rodzaju zachodzi np. podczas projekcji na biały ekran światła ze źródeł o różnych barwach. W miejscu oświetlonym jednocześnie różnymi barwami oko ludzkie widzi odbity strumień będący sumą wszystkich padających w to miejsce barw (w widzianym przez nas strumieniu odbitym występują jednocześnie wszystkie długości fal, odpowiadające poszczególnym strumieniom światła padającego).

W kontekście grafiki komputerowej, termin “addycja” często odnosi się do trybu mieszania kolorów stosowanego w programach graficznych. Tryb mieszania “addycja” (ang. “addition”) polega na dodawaniu wartości kolorów pikseli dwóch lub więcej warstw, co prowadzi do zwiększenia jasności i nasycenia kolorów. Jest to jeden z wielu trybów mieszania kolorów dostępnych w programach graficznych.

Gdy dwa piksele o wartościach kolorów (czerwonej, zielonej i niebieskiej) są dodane, kolor wynikowy jest sumą wartości kolorów tych dwóch pikseli. Na przykład, jeśli dwa piksele mają wartości kolorów (100, 50, 0) i (50, 0, 100), kolor wynikowy po zastosowaniu trybu mieszania “addycja” będzie miał wartości kolorów (150, 50, 100). W praktyce, im jaśniejsza jest warstwa bazowa, tym jaśniejszy będzie efekt mieszania.

Zastosowanie trybu mieszania “Add” (addycji) w grafice komputerowej obejmuje szereg różnych technik i efektów, z których kilka najważniejszych to:

  1. Efekty świetlne: Tryb mieszania “Add” jest często wykorzystywany do tworzenia efektów świetlnych, takich jak błyski, refleksy czy świetlne smugi. Może to być szczególnie przydatne w projektowaniu interfejsów użytkownika, animacji, gier komputerowych oraz w tworzeniu efektów specjalnych w postprodukcji filmowej.
  2. Efekty cząsteczkowe: Poprzez zastosowanie trybu mieszania “Add” do warstw zawierających efekty cząsteczkowe, takie jak iskry, dym czy mgła, można uzyskać bardziej realistyczne i dynamiczne efekty, które przyciągają uwagę i nadają kompozycji głębi.
  3. Wybuchy i efekty specjalne: Tryb mieszania “Add” jest również używany do tworzenia efektów wybuchów, magii, energii czy teleportacji. Poprzez manipulację kolorami i nasyceniem można uzyskać efekty, które wydają się płonąć, pulsować lub emanować światło.
  4. Efekty neonowe i światła blacklight: Ten tryb mieszania jest często wykorzystywany do tworzenia efektów neonowych oraz efektów światła blacklight, które są jasne i intensywne. Jest to szczególnie popularne w projektowaniu plakatów, ilustracji oraz grafiki reklamowej.
  5. Efekty przestrzenne i kosmiczne: Tryb mieszania “Add” jest również stosowany w tworzeniu efektów przestrzennych, kosmicznych i science-fiction, takich jak gwiazdy, galaktyki, efekty laserowe czy wybuchy supernowych.

 

Wszystkie te zastosowania umożliwiają twórcze wykorzystanie trybu mieszania “Add” w grafice komputerowej, co pozwala na tworzenie dynamicznych, efektownych i atrakcyjnych wizualnie kompozycji. Jednak należy pamiętać, że kluczową jest umiejętność subtelnej i zrównoważonej manipulacji kolorami i nasyceniem, aby uzyskać pożądane efekty.